Σχετικά με τo έργο ICONWOMEN

Το έργο “Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises” –ICON WOMEN”, με ακρωνύμιο «ICONWOM-EN» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και εταίρους τη Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (GR), το Επιμελητήριο Κέρκυρας, την Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι (National Confederation of Crafts and Small and Medium-Sized Enterprises - Association Bari) και τον Δήμο του Μάλιε (Municipality of Maglie).

Η επιχειρηματικότητα των γυναικών αναγνωρίστηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες ως σημαντική μεν, αλλά αναξιοποίητη έως σήμερα, πηγή οικονομικής ανάπτυξης. Οι γυναίκες επιχειρηματίες δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας αφενός για τους εαυτούς τους και αφετέρου για άλλους εργαζομένους ενώ, οι ιδιαιτερότητες της λειτουργίας τους, παρέχουν στην κοινωνία διαφορετικές λύσεις σε προβλήματα διαχείρισης, οργάνωσης και επιχειρήσεων, καθώς και στην εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών.

Είσοδος

Δίκτυο Έργου Βάση Δεδομένων

Image

Αναζήτηση

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG V-A "Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020" συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα εθνικά κονδύλια των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό. Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του LP και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας

Ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή και ενημερωθείτε με τα τελευταία νέα, ενημερώσεις και προσφορές στα εισερχόμενα σας.