Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ανάπτυξη υγειών επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας σε ταχέως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες - κλάδους με μεγάλη εξωστρέφεια, που περιλαμβάνονται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης της περιοχής, ενσωματώνοντας και αξιοποιώντας τη διαφοροποιημένη σκέψη και δράση των γυναικών.

Η εμπειρία από τα δίκτυα που θα ενεργοποιηθούν θα μεταφερθεί από τους τομείς που έχουν ολοκληρωθεί στο έργο σε άλλους τομείς ως πρότυπο και πολλά από τα αποτελέσματα όπως η πλατφόρμα, οι κατευθυντήριες γραμμές και η διαδικασία χαρτογράφησης θα χρησιμοποιηθούν ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία. Ένα ακόμα σημαντικό προϊόν για την περαιτέρω αξιοποίηση θα είναι το πλαίσιο της νομοθεσίας σχετικά με την επιχειρηματικότητα των γυναικών και τη δικτύωση το οποίο θα διερευνηθεί στα πλαίσια του έργου και θα τεθεί υπό την προσοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών των δύο χωρών.

 


Εκτύπωση   Email