Εταίροι

 

  • Επικεφαλής Εταίρος (Lead Partner (LP) / (Εταίρος Έργου (Project Partner1 (PP1))

Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

Website: www.isotita.gr

  • (Εταίρος Έργου (Project Partner2 (PP2))

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Website: pde.gov.gr

  • (Εταίρος Έργου (Project Partner3 (PP3))

Επιμελητήριο Κέρκυρας

Website: www.corfucci.gr

  • (Εταίρος Έργου (Project Partner4 (PP4))

C.N.A. national Confederation of Crafts anf Small and Medium-Sized Enterprises

Website: www.cnabari.it

  • (Εταίρος Έργου (Project Partner5 (PP5))

Comune di Maglie/ Municipality of Maglie

Website: www.comune.maglie.le.it

 

 

 


Εκτύπωση   Email