Σύνδεσμοι/ Υπερσύνδεσμοι

 

1. Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων(Ελλάδα),

2. Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (Ελλάδα),

3. Επιμελητήριο Κέρκυρας (Ελλάδα),

4. Εθνική Συνομοσπονδία Βιοτεχνιών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μπάρι (Ελλάδα)

5. Δήμος του Maglie (Ιταλία).

6. Ένωση Γυναικών Ελλάδας

7. Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ)

8. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) - Business Mentors. Δίκτυο υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

9. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Γραφείο Ισότητας

10. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) – Γραμματεία Γυναικών/Ισότητας

11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

12. Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ

13. Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.)

 


Εκτύπωση   Email